!!!

!!! PRZERWA WAKACYJNA !!!

Wysyłka zamówień od 24.07.2024

!!!

Regulamin sklepu
I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.frocus.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.frocus.pl jest prowadzony przez firmę:

FROCUS  Piotr Tyszka
05-090 Raszyn
ul. Wesoła 4

Nip. 534-229-89-27
Regon 145870450

Działalność jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raszyn pod numerem: 9547

Numer rachunku bankowego: 09 1140 2004 0000 3702 7407 1806

3. Adres do korespondencji:

FROCUS
05-090 Raszyn
ul. Wesoła 4

tel. : +48 607045661
e-mail: sklep@frocus.pl

4. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży na witrynie sklepu www.frocus.pl są wolne od wad, oryginalne, zakupione od licencjonowanych importerów, dystrybutorów, hurtowników lub producentów.

5. Wszelkie użyte na stronie www.frocus.pl znaki towarowe, nazwy producentów, firm i produktów oraz opisy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich producentów.

6. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego dla opcji wysyłki Pocztą-Polską jak również Kurierem. Natomiast zamówienia z opcją wysyłki Paczkomatem będą realizowane tego samego dnia roboczego jeśli zamówienie zostanie złozone do godziny 10:00. Takie ograniczenie czasowe dla tej formy wysyłki jest spowodowane specyfikacją narzuconą przez Firmę InPOST która obługuję usługę paczkomaty. Powyższe zasady dotyczą również przesyłek za które wpłata lub zaksięgowanie pieniędzy na końcie nastapiło po wyznaczonych godzinach dla odpowiednich form wysyłki.

4. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu, niezgodność lub braki adresowe ) mogą mieć opóźnienie podczas realizacji.

5. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.frocus.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

7. Firma FROCUS wystawia paragon na zakupiony towar. Istnieje możliwość wystawienia faktury. Aby otrzymać fakturę prosimy o wiadomość e-mail z danymi do rachunku.

8. W przypadku wystąpienia braku na magazynie, sklep ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, realizowane jest zmodyfikowane zamówienie, jeśli natomiast klient nie wyrazi zgody na zmianę zwracana jest cała kwota wpłacona przez klienta.

9. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamawiający wcześniej odmówił przyjęcia przesyłki za pobraniem lub zwrócił zamówiony towar.
III. Procedura reklamacji i zwrotów.

Płatności:

WPŁATA NA KONTO - ZWYKŁY PRZELEW

Przy wyborze tej formy płatności za złożone zamówienie zapłacą Państwo składając dyspozycję przelewu w banku lub na poczcie. Wysyłka nastapi w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Należy pamiętać ze przelew pomiędzy bankami może trwać do 48h. Natomiast Poczta Polska według regulaminu usługi zastrzega sobie 3-4 dni robocze po dniu nadania.

Dane do przelewu:
FROCUS  Piotr Tyszka
ul. Wesoła 4
05-090 Raszyn
Numer rachunku bankowego:
PLN: 09 1140 2004 0000 3702 7407 1806

Płatności ON-LINE

Udostępniamy płatności on-line, za pośrednictwem operatora transakcji. Księgowanie jest automatyczne przez operatora i informacja jest przekazywana do sklepu.


Reklamacje:

1. Zgłaszając reklamację należy podać pełne dane teleadresowe: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać powód reklamacji produktu.

2. Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie.

3. Zastrzegamy sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji i jednocześnie zobowiązujemy się do informowania Klienta na bieżąco o podejmowanych decyzjach i czynnościach z nimi związanych.

4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

6. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie na adres firmy: Frocus ul. Wesoła 4 05-090 Raszyn lub elektronicznie: sklep@frocus.pl

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zwroty:

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) . Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, faxem lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia dostawy. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

2. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złoszenia odstąpienia od umowy.. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych przedmiotów. W przypadku zmniejszenia wartości będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy sprzedawca jest uprawniony do potrącenia od zwracanej Klientowi kwoty równowartości pomniejszonej wartość przedmiotu.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu (Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem). Paczkę „odpowiednio zabezpieczoną” wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres podany w formularzu odstąpienia od umowy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
IV. Postanowienia końcowe.

1. Z chwilą złożenia zamówienia, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez frocus.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia, jak i ich usunięciu.

2. Klient sklepu jest zobligowany do zachowania w tajemnicy danych swojego konta (login, hasło) dzięki którym osoby niepowołane mogłyby się dostać do konta. Jednocześnie jest odpowiedzialny za ewentualne skutki wszystkich czynności jakie zostały wykonane z użyciem przekazanych przez Klienta danych.